Autorii manualului de RELIGIE. CULTUL ORTODOX PENTRU CLASA A VII-A

Autorii manualului de Religie Ortodoxă pentru clasa a VII-a, cu o experiență  didactică bogată, au avut în ultimii cinci ani o activitate susținută și rodnică împreună. Lucrările elaborate, manualele de religie ortodoxă pentru clasele a III-a, a V-a și a VI-a, caietul elevului pentru clasa a III-a și ghidul profesorului pentru manualele de clasa a III-a și a V-a  le recomandă ca echipă de succes.

CRISTINA BENGA, profesor gradul didactic I, este licențiată în Teologie-Litere și doctor în științele educației, autor a numeroase articole de specialitate publicate în țară și în străinătate, profesor mentor și formator.

AURORA CIACHIR, profesor gradul didactic I,

Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” din București, este licențiată în Teologie-Asistență socială, cu masterat în Doctrină și cultură, metodist ISMB, profesor mentor, formator, expert în management educațional.

NICULINA FILAT, profesor gradul didactic I, Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, este licențiată în Teologie-Litere, cu masterat în Teologie sistematică și biblică, profesor mentor, formator, expert în management educațional.

MIHAELA GHIȚIU, profesor gradul didactic I, Colegiul Național „Ion Neculce” din București, licențiată în Teologie-Arte plastice, metodist ISMB, profesor mentor și formator.

IOANA NICULAE, profesor gradul didactic I, Școala Gimnazială „Regina Maria” din București, este licențiată în Teologie-Asistență socială, cu masterat în Comunicare și comuniune eclezială, este metodist ISMB și profesor mentor.

 

RELIGIE CULTUL ORTODOX. Manual pentru clasa a VII-a

Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Mihaela Ghițiu, Ioana Niculae

Manualul de Religie ortodoxă pentru clasa a VII-a își propune să continue învăţătura creştin-ortodoxă prezentată în manualele anilor anteriori, într-o manieră adaptată vârstei și timpului în care trăim, cu un limbaj actual și accesibil elevului de astăzi, păstrând în același timp duhul Tradiției. Acest manual invită la o împreună-călătorie care să trezească în elev bucuria cunoașterii, dragostea de frumos și dorința de a descoperi cât mai multe din lucrarea pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o face în lume. Cuvântul se împletește cu metoda și cu abilitatea profesorului de a ajuta sufletul elevului să crească frumos și să dăruiască la rândul lui din ceea ce a învățat.

De ce să optaţi pentru manualul de religie al Grupului Editorial Corint?

 

• Pentru abordarea interdisciplinară, interculturală și interreligioasă. Referințele scripturistice și patristice alternează cu cele ale marilor personalități care au tratat teme religioase, invitând elevul să trăiască armonios cultul și cultura.

• Pentru prezentarea mesajului Sfintei Scripturi și a reperelor teologice într-un limbaj accesibil vârstei și nevoilor elevilor de astăzi. Ilustrarea învățăturii creștine cu exemple concrete de viață este adaptată așteptărilor și realităților contemporane.

• Pentru că tratează conținuturile lecțiilor ca un punct de plecare în călătoria cunoașterii și nu ca o destinație finală. Manualul resprectă programa școlară în vigoare.

• Pentru activitățile propuse, ce oferă o mare flexibilitate profesorului în adaptarea la particularitățile și capacitatea de asimilare a elevilor. Exemplele concrete inspiră și stimulează elevii în trăirea autentică a credinței.

• Pentru Layout-ul modern, facil de parcurs de către elev și profesor. Grafica tematică este inspirată din imaginea porumbelului, ca simbol al Duhului Sfânt. Ea completează armonia vizuală între reprezentările iconografice și cadrele fotografice ce surprind frumosul din natură, tradiție și chipul omenesc.

 Back to Top