Regulament Campanie Promoțională ”Îndrăgostește-te de o carte!”

 

Art.1 Organizatorul campaniei promoționale

1.1. Campania promoțională “ Îndrăgostește-te de o carte!” („Campania Promoțională”) este organizată de CORINT LOGISTIC SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Mihai Eminescu, Nr.54A, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/ 8595/ 2013, cod unic de înregistrare fiscală RO31980435 (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public în conformitate cu legislația în vigoare în Romania, fiind disponibil pe site-ul edituracorint.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1. Campania promoțională poartă denumirea ” Îndrăgostește-te de o carte!”.

2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 10.02.2023, ora 00:00 – 12.02.2023, ora 23:59.

2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

 

Art.3 Produse participante la Campania Promoțională

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele comercializate pe platforma de comerț online edituracorint.ro (denumit în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” și în mod colectiv „Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate in prezentul Regulament.

 

Art.4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale

4.1. Prețurile Produselor ce fac obiectul Campaniei vor fi valabile exclusiv pe perioada acesteia.

4.2. Pentru motive întemeiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În acest caz, Organizatorul va anunța Participantul la adresa de e-mail pusă la dispoziția Organizatorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Participant).

4.3. Având în vedere traficul mare de vizitatori care se va înregistra pe platforma de comerț online edituracorint.ro în perioada Campaniei, există posibilitatea ca actualizarea stocurilor pe platformă sa dureze o perioadă mai îndelungată, putând astfel afecta informațiile referitoare la disponibilitatea Produselor.

4.4. Având în vedere numărul mare de comenzi ce se vor înregistra pe perioada de desfășurare a Campaniei, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe edituracorint.ro să poată suferi modificări, însă vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra produsele comandate în termen de 30 de zile de la confirmarea comenzii de către Organizator. Comenzile sunt confirmate de către Organizator prin email.

 

Art.5 Dreptul și condițiile de participare

5.1. Au dreptul să participe la Campanie toate persoanele fizice de peste 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea.

5.2. Participanții trebuie să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare.

5.3. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă.

 

Art.6 Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de către Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2. Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei noastre, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Citiți detaliat Politica noastră de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3. Participanții au dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere. Pentru punerea în practică a acestor drepturi, participanții trebuie să transmită o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Organizatorului din București, Str. Mihai Eminescu, Nr.54A sau la adresa de poștă electronică adresa: office@edituracorint.ro, cu mențiunea: în atenția Responsabilului Corint cu protecția datelor.

6.4. În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume și prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Număr de telefon;

(iv) Adresă de livrare.

6.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate pentru organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale.

6.6. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe edituracorint.ro, în pagina https://edituracorint.ro/politica-de-confidentialitate

 

Art.7 Litigii

7.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente din municipiul București.

 

Art.8 Dispoziții finale

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin afișare pe platforma online edituracorint.ro.

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula comenzile efectuate de Participant în considerarea unui preț derizoriu al Produsului, care a fost generat în platforma edituracorint.ro de o eroare de ordin tehnic.

8.3. Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.4. Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris, semnată și depusă la adresa situată în București, Str. Mihai Eminescu, Nr.54A sau la adresa de poștă electronică adresa: office@edituracorint.ro.

8.5. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe edituracorint.ro.

Back to Top