Autorii manualului de EDUCAȚIE PLASTICĂ PENTRU CLASA A VII-A

RITA BĂDULESCU – profesor de pictură și grafică (Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești), artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, autoare de manuale; a fost muzeograf la Muzeul Peleș, a participat la revizuirea programelor școlare și la simplificarea tematicii pentru titularizare în cadrul proiectului POSDRU, a fost metodist și membru în consiliul consultativ.

ADRIANA BRĂILEANU – profesor gradul didactic I

(Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești); a absolvit Facultatea de Arte Decorative și Design a Universităţii Naționale de Arte Bucureşti, secţia Sticlă, doctor al Facultăţii de Filosofie a Universității din Bucureşti; artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, cu expoziţii personale și de grup naţionale şi internaţionale; membru fondator al Asociației Dintr-un Basm, colaborator la proiecte de tip Erasmus+.

LILIANA MARIN – profesor de arte decorative, specializarea Ceramică (Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești); a absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și un master în Explorări creative în artele vizuale; colaborator în cadrul proiectului Erasmus+; fost muzeograf la Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

MĂDĂLINA GHEORGHE-TĂNASE – profesor gradul didactic I (Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din  Ploiești); a absolvit Facultatea de Arte Plastice a Universităţii Naționale de Arte Bucureşti, secţia Pictură, doctor al Facultăţii de Filosofie a Universității din Bucureşti; artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, cu expoziţii personale și de grup naţionale şi internaţionale; membru fondator al Asociației Dintr-un Basm, ce are drept obiectiv educația prin artă.

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ. Manual pentru clasa a VII-a

Rita Bădulescu, Adriana Brăileanu, Liliana Marin, Mădălina Gheorghe-Tănase

 

Echipa de autori formată din Rita Bădulescu, Adriana Brăileanu, Liliana Marin și Mădălina                 Gheorghe-Tănase a pornit în elaborarea acestui manual de la nevoia lor, ca profesori practicieni, de a avea la dispoziție un instrument didactic solid, modern și eficient care să îi ajute efectiv în activitatea la clasă.

 

Cinci motive pentru a alege manualul de educație plastică propus de Grupul Editorial Corint:

 

• Informațiile prezentate sunt clare, concise, potrivite nivelului gimnazial. Există un echilibru în ceea ce privește ponderea imaginilor și a textului, iar cantitatea informațiilor este proporțională cu cea cerută de activitățile de învățare și evaluare.

• Propunerile de exerciții și activități practice, temele și subiectele sunt concepute în funcție de preocupările tipice elevilor, lăsând liberă posibilitatea de alegere a altor subiecte. Conținuturile sunt abordate interdisciplinar, făcând trimiteri la conținuturi de limba și literatura română, educație muzicală, biologie, istorie etc.

• Capitolul de proiecte utilizează abilități, calități și informații obținute pe parcursul anului școlar. Temele de proiect pot fi aplicate fiecărui capitol în parte sau pot fi utilizate ca activități recapitulative și de evaluare alternativă, prin componenta portofoliului de documentare.

• Temele abordate sprijină formarea abilităților practice, de observație și analiză vizuală, precum

și de familiarizare cu tehnicile studiului după natură, cu elaborarea unor structuri compoziționale simple.

• Modul de abordare a conținuturilor ajută la formarea unor competențe utile în viața de zi cu zi: să înțeleagă și să aprecieze o operă de artă, să își aleagă cu gust vestimentația și să își decoreze camera folosind culori armonioase etc.

         


Back to Top