Autorii manualului de MATEMATICĂ PENTRU CLASA A VII-A

RADU GOLOGAN, profesor universitar la Universi-tatea Politehnica din București - Facultatea de Auto-

matică și Calculatoare, președintele S.S.M.R. și coordonatorul olimpiadelor de matematică. Medaliat la olimpiade internaționale de matematică, a absolvit Facultatea de Matematică din București cu diplomă de merit. A obținut titlul de doctor în matematică sub îndrumarea academicianului MARIUS IOSIFESCU. A publicat peste 40 de lucrări științifice, dar și tratate, manuale, culegeri și articole de matematică școlară. Este, de asemenea, o prezență vie în mass-media în probleme legate de soarta școlii românești.

CAMELIA ELENA NEŢA, profesor gradul didactic I, inspector de specialitate I.S.J. Neamț, lector la Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ, formator; membru în grupul de lucru al M.E.N. pentru elaborarea programei de matematică și în grupuri de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examene naționale și concursuri; autor al unor manuale și auxiliare școlare.

CIPRIAN CONSTANTIN NEŢA, profesor gradul didactic I (Şcoala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamţ), metodist, lector la Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ, formator; membru în grupul de lucru al M.E.N. pentru elaborarea programei de matematică și în grupuri de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examene naționale și concursuri; autor al unor manuale și auxiliare școlare.

VRÎNCEANU GABRIEL NARCIS, profesor gradul didactic  I  (Colegiul Național „Iulia Hașdeu” – București), director în cadrul A.N.F.P.I.S.D.R., vicepreședinte al Filialei București a S.S.M.R. și membru al Comisiei Naționale de Specialitate Matematică din cadrul M.E.N., formator; autor al unor articole de specialitate, auxiliare didactice și resurse educaționale deschise; membru în grupuri de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examene naționale și concursuri; a fost inspector școlar pentru matematică în cadrul I.S.M.B. și director al C.C.D. București.

 

MATEMATICĂ. Manual pentru clasa a VII-a Radu Gologan (coordonator), Camelia Elena Neţa,

Ciprian Constantin Neţa, Gabriel Narcis Vrînceanu

Profesori cu activitate îndelungată la catedră, sub coordonarea de excepție a domnului Radu Gologan, autorii manualului de matematică propus de Editura Corint își fac și de această dată datoria, prezentând un manual de excepție, un manual pentru elevi așa cum se aștepta de mult. Astfel, frumusețea matematicii este evidențiată de talentul, dăruirea și profesionalismul unei echipe de profesori pentru care „centrarea pe elev” nu înseamnă un clișeu prăfuit, ci este o țintă strategică!

Cinci motive pentru a alege manualul de matematică propus de Grupul Editorial Corint:

• Respectând programa în vigoare, manualul facilitează predarea diferențiată, în funcție de

pregătire și de competențele dobândite de fiecare elev în parte în clasele anterioare.

• Pe lângă profesionalismul autorilor, probat de o bogată activitate pedagogică la clasă, aceștia își dezvăluie „obsesia” pentru didactica disciplinei – condiție sine qua non a împlinirii actului didactic, reconsiderând relația profesor-elev și spărgând paradigma inaccesibilității matematicii! 

• In spiritul manualelor de matematică ale editurii Corint pentru clasele a V-a și a VI-a, și acesta este un „manual al elevului”, așa cum se așteaptă de atâta timp, un manual care, în studiul individual, va continua „aventura” de la clasă, convingându-l pe copil că nu este singur!

• Manualul digital, cu aspectele sale ludice, dar construit cu rigoare, adaptat cerințelor, tendințelor și expectanțelor elevilor și ale părinților, va întări convingerea că matematica poate fi privită ca un joc, unul cu multe reguli, e adevărat, dar, totuși, un joc frumos, util și captivant!

• Parcurgând acest manual, elevul se va juca, se va evalua, va învăța, cu ajutorul profesorului său, dar și singur, acasă. El este permanent provocat să colaboreze pentru a descoperi lucruri noi, să găsească explicații sau demonstraţii. Acest manual este o investiție pentru viitorul de succes al oricărui copil!

Back to Top