Autorii manualului de ISTORIE PENTRU CLASA A VII-A

ADRIAN CIOROIANU, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, este autorul mai multor volume privind istoria contemporană a României și, totodată, coautor al unui manual pentru clasa a XII-a.

DORU DUMITRESCU, absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, fost inspector general pentru disciplina istorie în MEN, profesor dr. la C. N. „Spiru Haret” din București și cadru didactic asociat al Facultății de Studii Europene din Cluj-Napoca. Autor și coautor de programe, manuale și auxiliare școlare, articole, lucrări și studii de specialiate.

MIRELA POPESCU, profesor de istorie, grad didactic I, la C.N. „Spiru Haret” din București. Metodist, coordonator de practică pedagogică, autor și coautor de auxiliare școlare și numeroase articole, lucrări și studii de specialiate.

ELVIRA ROTUNDU, profesor de istorie, grad didactic I, la C. N. „Costache Negruzzi” din Iași, doctor în Științele Educației, profesor-asociat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Metodist, coordonator de practică pedagogică, autor de manuale și auxiliare școlare.

CARMEN TOMESCU-STACHIE, profesor de istorie, grad didactic I, la C. N. „Costache Negruzzi” din Iași. Metodist, coordonator de practică pedagogică, autor de manuale și auxiliare școlare.

 

ISTORIE. Manual pentru clasa a VII-a

Adrian Cioroianu (coordonator), Doru Dumitrescu, Mirela Popescu, Elvira Rotundu,

Carmen Tomescu-Stachie

 

Elaborat sub coordonarea profesorului universitar dr. Adrian Cioroianu, manualul este realizat de o echipă de patru profesori din învățământul preuniversitar, cu o deosebită experiență la catedră și în elaborarea de lucrări didactice și materiale educaționale pentru disciplina istorie.

 

De ce să optaţi pentru manualul de istorie al Grupului Editorial Corint?

• Valoarea științifică a manualului este asigurată prin informații relevante, sistematizate și structurate coerent. Lecțiile sunt prezentate într-o manieră accesibilă, adaptată particularităților de vârstă ale elevilor. Imaginile, hărțile și celelalte surse istorice sunt atent selectate pentru a asigura completarea, înțelegerea și aprofundarea conținuturilor.

• Unitățile de învățare asigură abordarea integrală a programei pentru clasa a VII-a, oferind posibilitatea stabilirii de corelații interdisciplinare şi organizării unor contexte de învățare care să faciliteze înţelegerea conceptelor istorice și dezvoltarea competențelor din programă. Studiile de caz vin în completarea și aprofundarea tematicii lecțiilor, având aceeași structură unitară.

• Manualul se remarcă prin diversitatea activităților de învățare, care presupun: comunicare, colaborare, asumare de roluri, realizarea de proiecte și portofolii. Aplicațiile sunt formulate în termeni de competențe și invită elevii să observe, să analizeze, să compare, să descopere și să aplice idei și experiențe pozitive din istorie.

• Fiecare unitate de învățare cuprinde o lecție de evaluare a nivelului de dezvoltare a competențelor, ce oferă elemente de sprijin care au rolul de a-i orienta pe elevi în autoevaluare. Pe lângă modalitățile tradiționale, manualul oferă exemple de utilizare a metodelor alternative de evaluare: proiectul, investigația, portofoliul, studiul de caz.

• Grafica este atractivă și echilibrată, astfel încât să asigure diversitate și consistență demersului de învățare. Partea de recapitulare inițială și finală oferă exemple de reactualizare, sistematizare și reorganizare a informațiilor. Minidicționarul de termeni și concepte istorice are rolul de a-i sprijini pe elevi în înțelegerea conținuturilor și în dezvoltarea limbajului de specialitate.

Back to Top